China

Asia Dream Cup 2019
Wheelchair Basketball Tournament Staff And Players Entry Form
(15th – 16th June 2019 )

Country: CHINA

Duty Last Name (Family Name) Sex (M/F) Funct. Class Point
tour leader Wang Yuenan M
working personnel Song Yifan M
coach Zhai Yongjun M
Uniform Number Last Name (Family Name) Sex (M/F) Funct. Class Point
4 Guo Peng M 3.5
5 Cao Chen M 2.0
7 Yan Lei M 2.5
8 Tan Huajun M 4.0
9 Chen Haijiang M 2.0
10 Yang Lei M 3.5
11 Chen Shuaibin M 4.0
12 Li Pengcheng M 2.0
13 Huang Jianhong M 4.0
14 Hu Xiaolei M 1.5
15 Zhu Haiming M 1.5